HomeEnglish
JekaterinburgJekaterinburgSint-PetersburgMoskouNovosibirskBaikal Meer

Hotel in Rusland

Tel. 020 820 27 09

Disclaimer

Disclaimer GoingtoRussia

GoingtoRussia bevat links naar externe websites. Het is vanzelfsprekend dat GoingtoRussia geen enkele invloed heeft op de content van deze externe websites, waardoor GoingtoRussia niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de betreffende websites. GoingtoRussia kan dan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites betreffende de juistheid van de gegevens, eventueel kwetsende of discriminerende uitlatingen, en/of tegen de wet in verkondigde uitspraken. GoingtoRussia behoudt zich het recht voor te allen tijde links te verwijderen.

GoingtoRussia verkoopt geen producten/diensten die eigendom zijn van GoingtoRussia. De verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden, rechten en plichten die ontstaan bij de overeenkomsten tussen vragers en bieders liggen derhalve niet bij GoingtoRussia. GoingtoRussia kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot eventuele schade ontstaan door het niet, of niet tijdig, leveren van goederen en/of diensten dan wel het leveren van goederen en/of diensten die gebrekkig zijn, dan wel schade hebben als gevolg van andere oorzaken.

Het kan voorkomen dat de informatie die op GoingtoRussia voorkomt niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dit kan onder andere een gevolg zijn van veranderingen op websites, misinterpretaties of van het feit dat de door GoingtoRussia verschafte informatie gevoelig is voor verandering. GoingtoRussia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie.

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de GoingtoRussia website, brochures, flyers, advertenties en overige GoingtoRussia publicaties mogen worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.