HomeEnglish
JekaterinburgJekaterinburgSint-PetersburgMoskouNovosibirskBaikal Meer

Hotel in Rusland

Tel. 020 820 27 09

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden GoingtoRussia

Onze uitvoerende partners en touroperators zijn alle aangesloten bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds. Tenzij anders aangegeven zijn op alle boekingen de standaard voorwaarden van het ANVR van toepassing.

ANVR-reisvoorwaarden
Onze uitvoerende partners en touroperators zijn aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze reisvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR-Informatiebrochure. De brochure bevat tevens de ANVR-Boekingsvoorwaarden en andere belangrijke informatie. Het boekingskantoor zal u een exemplaar van deze brochure verstrekken. Gebeurt dit niet, vraagt u er dan om.

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Onze uitvoerende partners en touroperators zijn aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds
Onze uitvoerende partners en touroperators zijn aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door onze uitvoerende partners en touroperators georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien zij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien zij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien zij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.